Slotmanifestatie in de vorm van een verrassings-korenestafette

Alphen aan den Rijn, 9 februari 2019

Dit jaar wordt de slotmanifestatie van het Alphens Korenfestival geheel vernieuwd. Alle deelnemende koren zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de verrassings-korenestafette waarmee we het festival afsluiten.
Om deze estafette te kunnen houden hebben wij aan alle deelnemende koren gevraagd om (bij voorkeur in een Excelbestand) het volledige repertoireoverzicht van het koor aan ons door te sturen. Deze moet voorzien
zijn van de naam van de songs en uitvoerende artiesten. We gaan alle overzichten bij elkaar leggen en kijken of er koren zijn die dezelfde songs hebben en zullen op basis daarvan voor ieder koor een song uitzoeken
waarvan we zullen vragen deze te zingen. Ieder koor krijgt van te voren te horen welk nummer voor hen gekozen is en hen wordt gevraagd de desbetreffende MP3 aan ons door te sturen.

De korenestafette in de praktijk
Alle koren zullen gevraagd worden op een door ons aangewezen plek op het Rijnplein te gaan staan in kooropstelling. De estafette start met de aankondiging van welke song gezongen zal gaan
worden. Het is een verrassingsestafette, dus wij maken niet van te voren bekend welke koren wanneer aan de beurt zijn. Alle koren moeten dus alert
zijn, want het kan zomaar hun nummer zijn dat aangekondigd wordt. Van de koren die de song voorbereid hebben wordt verwacht dat zij het op dat moment uitvoeren. Als er meerdere koren tegelijk moeten zingen, kan er natuurlijk maar één
muziekband gestart worden. Wij maken niet bekend welke uitvoering dit wordt. Dit houdt de spanning erin want het kan zomaar nét een andere uitvoering zijn dan dat jullie gewend zijn.
Van de koren verwachten wij dat zij een performance neerzetten en eindigen met een eindpose als de muziek stopt.

Het is natuurlijk niet verboden voor de toeschouwers en de andere koren om mee te zingen als zij het nummer toevallig ook kennen!

Meteen na afronding van de song worden de koren genoemd die het uitgevoerd hebben of hadden moeten uitvoeren en wordt aangekondigd welk lied nu uitgevoerd gaat worden. En zo gaat het door totdat ieder koor aan de beurt geweest is. Op deze manier vormen wij met elkaar de korenestafette.
Afhankelijk van het aantal nummers dat gezongen moet worden om alle koren aan bod te laten komen behouden wij ons het recht voor de muziekbanden in te korten. De koren moeten hier op voorbereid zijn, ook dit
houdt de spanning erin!

FINALE
In de grote finale zingen alle koren met elkaar nog een swingende afsluiter. Ook deze song wordt van te voren bekend gemaakt aan alle deelnemers.
Op deze manier maken wij er met z’n allen een onvergetelijk Korenfestival van en zetten het Rijnplein op zijn kop!